Studijní obory

Učební obor


Nabídka oborů (PDF)

Prospěchová stipendia (PDF)


Naše škola jako jediná v České republice nabízí po úspěšném ukončení studia úplné doplnění kvalifikace pro pracovní pozici masér. Jedná se o odbornou zkoušku akreditovaného kvalifikačního kurzu masér. Akreditace Ministerstva zdravotnictví ČR pod č.j. 9886/2015-4/ONP.

Praktická sestra 53-41-M/03

Praktická sestra

53-41-M/03 čtyřleté denní studium

MATURITNÍ ZKOUŠKA:

Společná část maturitní zkoušky

 • Písemné – ČJ, CIJ
 • Ústní – ČJ, CIJ

Profilová část maturitní zkoušky

 • Ústní – Ošetřovatelská péče v klinických oborech

Volitelná odborná zkouška

 • Praktická – Ošetřování nemocných

 

ODBORNÉ KOMPETENCE:

Poskytovat zdravotní péči bez odborného dohledu v rozsahu své odborné způsobilosti. Podílet se pod odborným dohledem na specializované a vysoce specializované ošetřovatelské péči.

PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ:

Absolventi mají široké uplatnění ve zdravotnických a sociálních zařízeních lůžkového i ambulantního typu, v jeslích i stacionářích pro děti a v lázeňství. Naši absolventi nejsou evidováni na úřadech práce.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ:

Zkrácené studium v oboru Všeobecná setra titul DiS. na vyšších odborných školách. Studium na vysokých školách různého zaměření.

NABÍDKA ŠKOLY:

 • Prospěchové stipendium
 • Příspěvek na ubytování v DM při SZŠ a VOŠ Cheb, informace na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. č. +420 774 001 886
 • Motivační kreditní systém pochval – body za aktivitu – pochvaly – ceny - KRESYP
 • Možnost pracovního uplatnění a studia v zahraničí.
 • Stravování v budově školy
 • Sportovní vyžití – posilovna, tělocvična

Sociální činnost 75-41-M/01

Sociální činnost

75-41-M/01 čtyřleté denní studium

MATURITNÍ ZKOUŠKA:

Společná část maturitní zkoušky

 • Písemné – ČJ, CIJ
 • Ústní – ČJ, CIJ

Profilová část maturitní zkoušky

 • Ústní – Sociální pomoc,

Obhajoba maturitní práce nebo Psychologie a speciální pedagogika

 • Praktická – Přímá péče a osobní asistence

 

ODBORNÉ KOMPETENCE:

Poskytování přímé pomoci klientům sociálních služeb, provádění základní výchovné nepedagogické činnosti podporující soběstačnost a sociální aktivizaci klientů a aktivní využívání volného času.

PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ:

Uplatnění v pobytových, ambulantních a terénních zařízení sociálních služeb, zajištění pomoci všem věkovým kategoriím v zabezpečování zájmové a kulturní činnosti, v poskytování výchovné nepedagogické činnosti pro děti i dospělé, v nadacích, charitativních organizací, poskytování přímé péče a osobní asistence klientům a v managementu sociálních služeb.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ:

Na vyšší odborné škole, obor Sociální práce, která je součástí naší školy, na jiných vysokých nebo vyšších odborných školách, například sociální práce, speciální pedagogika, andragogika.

NABÍDKA ŠKOLY:

 • Prospěchové stipendium
 • Příspěvek na ubytování v DM při SZŠ a VOŠ Cheb, informace na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. č. +420 774 001 886
 • Motivační kreditní systém pochval – body za aktivitu – pochvaly – ceny - KRESYP
 • Možnost pracovního uplatnění v zahraničí. (Německo)
 • Stravování v budově školy
 • Sportovní vyžití – posilovna, tělocvična

Masér ve zdravotnictví 53-41-M/04

Masér ve zdravotnictví

53-41-M/04 čtyřleté denní studium

MATURITNÍ ZKOUŠKA:

Společná část maturitní zkoušky

 • Písemné – ČJ, CIJ
 • Ústní – ČJ, CIJ

Profilová část maturitní zkoušky

 • Ústní – Rekondice a regenerace

Volitelná odborná zkouška

 • Praktická - Masáže

 

ODBORNÉ KOMPETENCE:

Provádět činnosti při poskytování léčebně rehabilitační péče pod odborným dohledem fyzioterapeuta způsobilého k výkonu povolání nebo lékaře se specializací v oboru rehabilitační a fyzikální medicíny.

PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ:

Absolvent se uplatní ve zdravotnických zařízeních lůžkového nebo ambulantního typu při poskytování rehabilitační, léčebné a lázeňské péče, popřípadě v zařízeních sociálních služeb. Je schopen provádět pod odborným dohledem fyzioterapeuta nebo lékaře se specializací v oboru rehabilitační a fyzikální medicíny klasické masáže, aplikovat teplo, provádět zábaly, koupele a základní vodoléčebné procedury. Absolvent je způsobilý vykonávat povolání masér ve zdravotnictví.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ:

Na vyšších odborných a vysokých školách. V současné době je široká nabídka k získání další specializace ve zdravotnictví a sociálních službách (všeobecná sestra, záchranář, dentální hygienista, farmaceutický asistent, ortotik - protetik, ergoterapeut, fyzioterapeut, FTVS – trenér, sportovní a kondiční specialista aj.).

NABÍDKA ŠKOLY:

 • Prospěchové stipendium
 • Příspěvek na ubytování v DM při SZŠ a VOŠ Cheb, informace na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. č. +420 774 001 886
 • Motivační kreditní systém pochval – body za aktivitu – pochvaly – ceny - KRESYP
 • Možnost pracovního uplatnění a studia v zahraničí.
 • Stravování v budově školy
 • Sportovní vyžití – posilovna, tělocvična

Ošetřovatel 53-41-H/01

Ošetřovatel

53-41-H/01 tříleté denní studium

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA:

 • Odborná - písemná, praktická a ústní

Dokladem o získání vzdělání je výuční list

 

PRAKTICKÉ VYUČOVÁNÍ:

Uskutečňuje se formou odborného výcviku v odborných učebnách ve škole a  na pracovištích sociálních partnerů (nemocnice, léčebny dlouhodobě nemocných a v zařízeních sociálních služeb). Odbornou praxi je možno vykonávat na pracovištích v místě bydliště.

PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ:

Uplatnění ve zdravotnických zařízeních a sociálních zařízeních, zejména v nemocnicích (interní, chirurgická, dětská oddělení aj.) nebo ošetřovatelských centrech, v domácí ošetřovatelské péči, v léčebnách dlouhodobě nemocných, v zařízeních sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením a v zařízeních pro seniory a hospicích.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ:

Střední odborné školy ukončené maturitní zkouškou v denní, dálkové, večerní nebo kombinované formě vzdělávání, vzdělávací akce v systému celoživotního vzdělávání pro zdravotnické pracovníky.

NABÍDKA ŠKOLY:

 • Prospěchové stipendium
 • Příspěvek na ubytování v DM při SZŠ a VOŠ Cheb, informace na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. č. +420 774 001 886
 • Motivační kreditní systém pochval – body za aktivitu – pochvaly – ceny - KRESYP
 • Stravování v budově školy, sportovní vyžití – posilovna, tělocvična