Praktická sestra 53-41-M/03

Praktická sestra

53-41-M/03 čtyřleté denní studium

ODBORNÉ KOMPETENCE:

Absolvent získá odbornou způsobilost k poskytování zdravotní péče. Bez odborného dohledu a bez indikace a v souladu s diagnózou stanovenou lékařem nebo zubním lékařem poskytuje nebo zajišťuje základní ošetřovatelskou péči dětem i dospělým a pod odborným vedením všeobecné sestry, lékaře nebo zubního lékaře poskytuje specializovanou ošetřovatelskou péči.  Podílí se na preventivní, diagnostické, neodkladné, léčebné, rehabilitační a dispenzární péči v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené vyhláškou MZ ČR.

Číst dál...

Sociální činnost 75-41-M/01

Sociální činnost

75-41-M/01 čtyřleté denní studium

ODBORNÉ KOMPETENCE:

Poskytování přímé pomoci klientům sociálních služeb, provádění základní výchovné nepedagogické činnosti podporující soběstačnost a sociální aktivizaci klientů a aktivní využívání volného času

Číst dál...

Masér ve zdravotnictví 53-41-M/04

Masér ve zdravotnictví

53-41-M/04 čtyřleté denní studium

ODBORNÉ KOMPETENCE:

Poskytování léčebně rehabilitační péče pod odborným dohledem fyzioterapeuta způsobilého k výkonu povolání nebo lékaře se specializací v oboru rehabilitační a fyzikální medicíny. Možnost provozování živnosti.

Číst dál...

Ošetřovatel 53-41-H/01

Ošetřovatel

53-41-H/01 tříleté denní studium

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA:

ODBORNÁ

Písemná

Praktická

Ústní

Dokladem o získání vzdělání je výuční list

Číst dál...

Praktická sestra 53-41-M/03 dálková forma

Praktická sestra

53-41-M/03 pětileté dálkové studium

ODBORNÉ KOMPETENCE:

Absolvent získá odbornou způsobilost k poskytování zdravotní péče. Bez odborného dohledu a bez indikace a v souladu s diagnózou stanovenou lékařem nebo zubním lékařem poskytuje nebo zajišťuje základní ošetřovatelskou péči dětem i dospělým a pod odborným vedením všeobecné sestry, lékaře nebo zubního lékaře poskytuje specializovanou ošetřovatelskou péči.  Podílí se na preventivní, diagnostické, neodkladné, léčebné, rehabilitační a dispenzární péči v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené vyhláškou MZ ČR.

Číst dál...