ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Mgr. Marcela Benešová

Kabinet číslo 218

 • email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • telefon: 351 011 060
 • konzultační hodiny:
  středa 10:50 - 11:35 nebo dle dohody

Primární prevencí rozumíme veškeré konkrétní aktivity realizované s cílem předejít problémům a následkům spojenými s projevy rizikových forem chování, případně minimalizovat jejich dopad a zamezit jejich rozšíření.

Primární prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti MŠMT je zaměřena na předcházení rozvoje rizik, které směřují zejména k následujícím rizikovým projevům v chování žáků:

 • agrese, šikana, kyberšikana a další rizikové formy komunikace prostřednictvím multimedií, násilí, vandalismus, intolerance, extremismus, rasismus a xenofobie, divácké násilí
 • záškoláctví
 • závislostní chování (patologické hráčství, užívání všech návykových látek)
 • rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, prevence úrazů
 • poruchy příjmu potravy
 • negativní působení sekt
 • sebepoškozování, sexuální rizikové chování

Minimální preventivní program rizikového chování pro školní rok 2020/2021