Projekty

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji

  • Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji
  • Registrační číslo projektu. CZ.1.07./1.1.00/44.0004
  • Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK)
  • Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání
  • Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
  • Trvání projektu: od 1. 9. 2013 do 30. 6. 2015 (22 měsíců)
  • Žadatel projektu: Karlovarský kraj
  • Rozpočet projektu celkem: 53 089 709,89 Kč

Finanční podíl partnera projektu SZŠ a VOŠ Cheb činí: 2 108 737,28 Kč

Cílem projektu je investiční a metodická podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních a základních školách Karlovarského kraje. V projektu je zapojeno 12 středních škol regionu, finančních partnerů projektu. Ty podporují přírodovědné a technické vzdělávaní nejen na svých školách, ale i na základních školách, se kterými v rámci projektu navázali úzkou spolupráci. V projektu jsou zapojené školy vybaveny moderním zařízením a realizují takové aktivity, které umožní zvýšit zájem žáků o technické a přírodovědné obory na středních školách v kraji. V projektu naší školy jsou naplánovány 3 klíčové aktivity. První dvě jsou zaměřeny na investiční a neinvestiční podporu zapojených škol. Cílem třetí aktivity je podpora vzájemné spolupráce SŠ, ZŠ a sociálních partnerů. Do projektu jsou zapojeny s naší školou i čtyři základní školy regionu. Největší důraz se klade na prohloubení znalostí v oblasti biologie.