Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024

Ve školním roce 2023/2024 budeme otevírat tyto obory:

Praktická sestra

53-41-M/03

Čtyřleté denní studium

Masér ve zdravotnictví

53-41-M/04

Čtyřleté denní studium

Sociální činnost

75-41-M/01

Čtyřleté denní studium

Ošetřovatel

53-41-H/01

Tříleté denní studium

 

Kritéria přijímacího řízení budou na webových stránkách školy zveřejněna do 31.1. 2023.

Datum podání přihlášky ke studiu na střední škole je do 1. 3. 2023.

Přihláška k přijímacímu řízení 2022/2023 - denní studium (formát PDF)

RNDr. Jana Kabelková, zástupkyně ředitele 14. září 2022