Závěrečné zkoušky 3. OŠ

V období měsíce června proběhly závěrečné zkoušky třetího ročníku oboru Ošetřovatel. Žáci museli absolvovat část praktickou, písemnou a ústní. Vesměs všichni se k překvapení všech výborně připravili, o čemž svědčí, že 6 žáků prospělo s vyznamenáním.

Všechny části zkoušek probíhaly v příjemné atmosféře i s ohledem na pandemickou situaci, která to nám všem trochu zkomplikovala. Ale žáci se s tím se ctí vyrovnali a nyní již absolventům školy upřímně gratulujeme.

Následné předávání výučních listů se konalo v krásné Klášterní zahradě. Tímto závěrečným aktem se absolventi rozloučili se školou a jejich kroky budou teď směřovat buď k dalšímu vzdělávání, nebo do pracovního procesu.

Hodně štěstí.

Foto 

Mgr. Lenka Píbilová, třídní učitelka