Holocaust

V rámci výuky českého jazyka jsme se třídou 3. B uspořádali ve čtvrtek 20. června projektový den věnovaný tematice židovství a holocaustu. V úvodu jsme si ujasnili terminologii, prošli jsme významné události v historii, četli jsme chebskou pověst o Uličce zavražděných, prohlédli si řadu obrázků a fotografií k tématu, zhlédli filmové dokumenty o ghettu a terezínské pevnosti, pročetli několik článků a vzpomínek pamětníků. Se zájmem jsme se podívali na dokument Olgy Sommerové o Erice Bezdíčkové. V závěru akce jsme prošli Židovskou ulicí, Uličkou zavražděných a navštívili místo, kde dříve stávala židovská synagoga. V tématu budeme pokračovat na podzim.

Foto 

Mgr. Renata Šalátová