Mikuláš přišel do školy

Andělé zpívají na nebi,

čerti brblají v pekle.

Mikuláš chodí po zemi

a vy se učíte v teple.

 

Takto začala cesta svatého Mikuláše a jeho doprovodu po naší škole. V každé třídě pochválili, pokárali a za pěknou písničku i odměnili žáky cukrovinkou.

Této akce se ujala třída 2. B. Bylo to hezké zpestření a připomenutí si starých zvyků.

Foto

Ing. Radmila Hovorková