Exkurze v Jedličkově ústavu

Letos, stejně jako v minulých letech, navštívili studenti 3 ročníku, oboru sociální činnost a masér sportovní a rekondiční Den otevřených dveří v Jedličkově ústavu v Praze.

 

U vchodu nás přivítal Mgr. Antonín Herrmann, ředitel ZŠ a SŠ JUS. V divadelním sále školy, nám podal veškeré informace o historii a současnosti ústavu, pak jsme navštívili výuku v některých třídách. Kromě základního vzdělání, mohou studenti v Jedli (takto žáci i pedagogové hovoří o Jedličkově ústavě) studovat i čtyřleté gymnázium a střední školu s oborem sociální činnost.

Ve třídách je podstatně méně žáků, neboť jde o studenty s tělesným postižením – nejčastěji s diagnózou dětská mozková obrna.

Dále jsme navštívili komplex přilehlých budov, kde se nachází krytý bazén, který využívají studenti k rehabilitacím. Zpestření pro oba obory představovala návštěva pavilónu pro fyzioterapii a různé formy využití volného času (arteterapie, muzikoterapie, ergoterapie nebo bazální stimulace).

Více jak polovina studentů zůstává přes týden na internátu, který jim poskytuje nejrůznější sociální služby, např. formou osobní asistence. Klienti mohou též navštěvovat oddělní nácviku soběstačnosti, kde se učí zvládání běžných denních činností.

Všem se nám exkurze líbila, byla příjemným zpestřením výuky.

 Jakub Jestřáb a Dušan Synek, 3. B