Oprava střechy školy

Škola má dlouhodobě v plánu akcí výměnu staré dožilé střechy na všech budovách školy.

V současné době získala škola příspěvek zřizovatele - Karlovarského kraje na opravu střechy ve výši 3,5 mil. Kč. Podle rozpočtu by tato částka měla stačit na výměnu cca jedné poloviny střechy.

Ve výběrovém řízení se podařilo získat nabídku zhotovitele na opravu této poloviny za cca 2,5 mil. Kč, a tak jsme přistoupili k realizaci i s vidinou problémů spojených s počasím v závěru roku. Společně se střechou opravíme i závady na podstřešních římsách, fasádě školy, zateplení podkroví, výměnu střešní oken v horních kabinetech apod.

Realizaci opravy trochu pozdržela jednání s úřady památkové péče, s nimiž jsme museli dohodnout podrobnosti týkající se materiálu a barev střešní krytiny a dalších střešních prvků, jako jsou odvětrávací komínky, sněhové zábrany, barva okapních žlabů a svodů aj. Nakonec došlo k oboustranné shodě.
 
Výměna probíhá (viz foto) a doufáme, že ji úspěšně dokončíme nejpozději do poloviny listopadu. Přejte si, ať nám to počasí dovolí.

Ing. Petr Čolák, vedoucí technicko-ekonomického útvaru

foto: Ing. Petr Vaník, Ing. Petr Čolák