Novinky

Mikulášská nadílka seniorům

V pátek 7. 12. rozdávali radost Mikuláš, čertíci a andílci v podání žákyň třídy 3. OŠ v Domově pro seniory Skalka. A že té radosti opravdu bylo...

Foto

Mgr. Lenka Píbilová

Univerzita 3. věku

V měsících říjnu a listopadu se naše škola zapojila do výuky posluchačů Univerzity 3. věku, organizované Ekonomickou fakultou Západočeské univerzity v Chebu.

Jedenáct posluchačů pravidelně docházelo na přednášky předmětu Zdravověda. Velmi se zajímali o fungování lidského těla. Absolvovali také exkurze do chebské nemocnice, kde si na vlastní kůži vyzkoušeli některá orientační vyšetření. Zimní semestr všichni posluchači zdárně ukončili a podle jejich slov se těší na pokračování v letním semestru, který na ten zimní volně naváže.

Foto

Mgr. Jaroslava Rambousková

Mikuláš přišel do školy

Andělé zpívají na nebi,

čerti brblají v pekle.

Mikuláš chodí po zemi

a vy se učíte v teple.

 

Takto začala cesta svatého Mikuláše a jeho doprovodu po naší škole. V každé třídě pochválili, pokárali a za pěknou písničku i odměnili žáky cukrovinkou.

Této akce se ujala třída 2. B. Bylo to hezké zpestření a připomenutí si starých zvyků.

Foto

Ing. Radmila Hovorková

Mikuláš v chebské nemocnici.

Ve středu 5.12. žáci třídy 3.A, obor praktická sestra. zazpívali koledy a rozdávali nemocným dětem i dospělým perníčky, které pro ně upekli.  Zpěvem vánočních koled potěšili nemocné i zdravotnický personál chebské nemocnice.

Foto

Chebský deník

Mgr. Jaroslava Rambousková

Mikuláš v MŠ Skalka

 Je prosinec a s ním přišel i čas tradic. Mikulášským veselím tentokrát ožila MŠ Skalka v Chebu. V úterý 4. 12. ji navštívil štědrý Mikuláš, milý anděl a rozpustilý čert.  Tímto děkuji žákům třídy 3. B, jmenovitě Petrovi Himmlovi, Nancy Katreniakové a Anně Radlové, kteří se v rámci výuky předmětu OVC  převlékli do kostýmů a svým vystupováním rozdávali radost, ale i malý strach a samozřejmě mikulášskou nadílku.

Foto 

Mgr. Lenka Píbilová

Nehodou to začíná

Žáci druhého a čtvrtého ročníku se ve středu 5.12. zúčastnili vzdělávacího programu firmy Dekra „Nehodou to začíná“. Jednalo se o interaktivní preventivně edukační pořad pro studenty ve věku 15-20 let, byl určen všem začínajícím i budoucím řidičům motorových vozidel. Pořad moderoval Jiří Doležal, přednášejícími byli Ivan Douda (prevence drog), Ondřej Rechner a Martin Bednář (dopravní nehody), Lukáš Tajčman a Alan Mejstřík (první pomoc).

Foto

Mgr. Renata Šalátová