Novinky

„Doktora se nebojíme“

Ve dnech 21., 23. a 28. 3. nás ve škole navštívily děti z mateřské školy Zlaťáček v Chebu. Připravili jsme pro ně situace ze zdravotnického prostředí, se kterými se mohou setkat a neměly by se jich bát. Děti měly možnost si v odborných učebnách vyzkoušet ošetřování drobných poranění ale i resuscitaci, povozit se na nemocničním lůžku, osvojit si správné mytí rukou a čištění zoubků, nacvičit si volání na tísňové linky. Dětem i nám se společné dopoledne líbilo a těšíme se na další spolupráci. 2.A

Akce byla realizována za přispění Karlovarského kraje a města Chebu v rámci projektu „Prevence hravě a zdravě“ a Studentského centra.

Foto

Ing. Dita Čepcová

Olympiáda PSK podruhé – regionální kolo

Olympiáda PSK podruhé – regionální kolo   

Téměř s měsíčním odstupem od školního kola PSK olympiády se dne 24. 3. 2022 uskutečnilo také kolo regionální. Letos netradičně v on-line prostředí.

Naši školu reprezentovaly Dominika Mikitová (3. B), Marie Landrgottová (3. A) a Berenika Selberová (3. B). V konkurenci dalších 6 žáků ze SZŠVOŠZ Plzeň a SZŠ Klatovy se naší Berenice Selberové podařilo obsadit krásné 2. místo! Místo první a tím i postup do celorepublikového finále v Chomutově jednohlasně získal Vojtěch Štrumpf z Klatov a bronzová příčka patřila Elišce Staňkové z Plzně. 

Děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a těšíme se na další soutěžní klání v příštím roce.

Diplomy

Mgr. Hallová Radka

Čistíme zoubky

10. 3. 2022 se třída 2.B obor Sociální činnost zapojila do projektu „Čistíme zoubky“, kterého se účastnily děti z MŠ Skalka. Děti se učily, jak si správně čistit své zoubky, aby je neměly zkažené. Připravené úkoly a hry je moc bavily. Scénka o zvířátkách, která si nechtěla čistit zuby, předškoláky velmi pobavila a potěšila. Všichni byli moc šikovní, hodní a dávali pozor. Děkujeme MŠ Skalka za milou návštěvu.

Foto

Mgr. Lenka Píbilová a žáci z 2.B oboru Sociální činnost

Olympiáda z psychologie

Olympiáda z psychologie

     Dne 25. 2. 2022 se uskutečnil již 10. ročník školního kola Olympiády z předmětu psychologie a komunikace. Loňský devátý bohužel z epidemiologických důvodů veřejně neproběhl. Téma stanovené celostátní předmětovou komisí znělo: „Setkání s radostí“.

     Vybrané práce 7 studentů ze třídy 3. A a 3. B byly odprezentovány před odbornou porotou.  První místo získala Berenika Selberová (3. B), místo druhé Marie Landrgottová (3. A) a místo třetí Dominika Mikitová (3. B).  Cenu publika obdržel David Dvořák ze třídy 3. B.  Vítězům gratulujeme!

     Všechny práce byly velmi kvalitní a často v sobě skrývaly silný osobní příběh. Proto si velmi vážím odvahy soutěžících vystoupit s nimi veřejně. Přibližně za měsíc nás čeká i kolo regionální, které pořádá on-line Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická v Plzni.  Držte našim soutěžícím palce.

Foto

Mgr. Hallová Radka

Perníčky pro hospic

Období adventu již tradičně doprovází různé charitativní akce. Jednou z nich bylo i pečení perníčků pro Hospic sv. Jiří o.p.s. v Chebu, do které se zapojili žáci 1. OŠ třídy. Doma upečené a ve škole nazdobené perníčky nabízeli za symbolickou cenu svým spolužákům a zaměstnancům školy. Vybranou částku ve výši 3 400 Kč pak 16. prosince 2021 předali do rukou ředitelky hospice paní Aleně Votavové. Děkuji všem, kteří se aktivně zapojili a přispěli tak na dobrou věc. Rádi bychom v této smysluplné aktivitě pokračovali i v letech příštích.

Foto

Mgr. Hallová Radka

Mikulášská DpS Skalka

V pondělí 6. 12. 2021 rozdávala třída 3.OŠ spoustu radosti v DpS Skalka v podobě mikulášské nadílky. Klienti domova byli mile překvapeni a této speciální návštěvy si náležitě užívali. Každé zpestření v této nelehké době, jim udělá radost. Děkuji všem žákům této třídy za ochotu se tohoto úkolu zhostit.

Foto

Mgr. Lenka Píbilová