Novinky

Závěrečné zkoušky 3. OŠ

V období měsíce června proběhly závěrečné zkoušky třetího ročníku oboru Ošetřovatel. Žáci museli absolvovat část praktickou, písemnou a ústní. Vesměs všichni se k překvapení všech výborně připravili, o čemž svědčí, že 6 žáků prospělo s vyznamenáním.

Všechny části zkoušek probíhaly v příjemné atmosféře i s ohledem na pandemickou situaci, která to nám všem trochu zkomplikovala. Ale žáci se s tím se ctí vyrovnali a nyní již absolventům školy upřímně gratulujeme.

Následné předávání výučních listů se konalo v krásné Klášterní zahradě. Tímto závěrečným aktem se absolventi rozloučili se školou a jejich kroky budou teď směřovat buď k dalšímu vzdělávání, nebo do pracovního procesu.

Hodně štěstí.

Foto 

Mgr. Lenka Píbilová, třídní učitelka

Volejbalový turnaj

V pátek 19. června se uskutečnil tradiční volejbalový turnaj učitelů chebských škol, který pořádají vždy v červnu 3. ZŠ a 6. ZŠ. Sestavili jsme tým, do kterého jsme přizvali i rodinné příslušníky, a v rozpálené tělocvičně 3. ZŠ jsme získali v konkurenci dalších sedmi škol 8. místo.

Mgr. Renata Šalátová

 

Energie fiktivní firmě Zdravému kanclu neubývá

V březnu nám byl ohledně pandemie odepřen Mezinárodní veletrh FF v Praze, ale šikovní pedagogové z Metropolitní univerzity v Praze připravili veletrh online formou živé prezentace. Nejdříve jsme váhali s účastí, ale soutěživý Filip Holík se spolužačkou Bárou Josífkovou z 3. B oboru Masér sportovní a rekondiční, se rozhodli, že do toho půjdou. A udělali dobře.

Soutěž probíhala ve dvou disciplínách. Bojovalo se o nejlepší reklamní leták, kde jsme získali pomyslné zlato a nejlepší živou prezentaci firmy. Skvělou obhajobou žáci dosáhli na třetí příčku, čímž jsme se stali třetí nejlepší firmou ze všech zúčastněných z České republiky a Slovenska.

Velice děkuji Filipovi a Báře, že si udělali čas, přišli do školy, řádně se připravili a zvítězili.

Video

Ing. Radmila Hovorková

Vítězné tažení fiktivní firmy pokračuje

S novým směrem se fiktivní firma „ZDRAVEJ KANCL, s.r.o.“ v letošním školním roce umístila na prvních příčkách ve všech soutěžích, kterých se zúčastnila. Bez rušivých vlivů se dopracovala k úplné dokonalosti. Poslední vítěznou tečku udělala účast v celorepublikové soutěži o nejlepší slogan a vizitku. Jediným mráčkem pro ni bylo zrušení mezinárodního veletrhu v Praze kvůli pandemii.

Všem zúčastněným ze třídy 3. B oboru Masér sportovní a rekondiční patří obrovský dík a uznání, vždyť v tak velké konkurenci FF ze všech odborných škol zaměřených na ekonomiku a podnikání je tento výsledek naší školy hodný obdivu.

Dík patří samozřejmě i druhé FF „MASÁŽE PETR KLÍČ“, která si také po celý školní rok vůbec nevedla špatně.

Ing. Radmila Hovorková

 

Regionální kolo PSK olympiády

Letošní regionální kolo Olympiády z předmětu psychologie a komunikace hostila dne 10. 3. 2020 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Plzeň. Do soutěže se zapojilo celkem 9 studentů ze tří zdravotnických škol – Klatov, Plzně a Chebu. Síly byly vyrovnané, ale bohužel ani jedna ze soutěžících reprezentující naši školu na medaili nedosáhla. 1. místo olympiády obsadila Dominika Glejdurová (Klatovy), 2. místo Sebastian Mareška z domácího prostředí a místo 3. obsadil opět klatovský student Ondřej Mézl, který svou školu velmi úspěšně reprezentoval i v roce minulém. Vítěz automaticky postupuje do kola ústředního, které se mělo konat v Kyjově. Bohužel však bylo ještě téhož dne zrušeno vzhledem k aktuální epidemiologické situaci.

Foto 

Mgr. Radka Hallová

Den sv. Valentýna

V hodinách cizích jazyků jsme "Den sv. Valentýna" oslavili po svém a to seznámením se s historií tohoto svátku a tradicemi s ním spojenými. Kdo chtěl mohl v rámci hodiny vytvořit vlastní valentýnku. Na tento den byl navíc vyhlášen dress code v podobě červené a růžové barvy. Někteří poctivě prohledali svůj šatník a ostatní dorazili alespoň s červenou rtěnkou. Musím říct, že všem to velmi slušelo. V barvách dorazili také někteří učitelé, z nichž se mi podařilo některé i vyfotit.

Poděkování patří třídě 3. A skupině AJ za její pomoc při výzdobě školy.

Foto 

Mgr. Anca Eliášová