Novinky

Veletrh fiktivních firem Sokolov

Období příprav, nervozity, dohadování se i těšení. Tak to vypadá vždy před účastí na veletrhu fiktivních firem. Po fenomenálním úspěchu firmy „Zdravej kancl, s. r. o.“ v Mostě jsme vyrazili již na 12. ročník regionálního kola v Sokolově. Jako každý rok je zde velká konkurence.

Naše škola vyslala dvě fiktivní firmy, „FF Masáže Petr Klíč“, kterou zastupovali žáci Petra Šomodiová, Kateřina Reidlová a Alice Streicherová a firmu „FF Zdravej kancl, s. r. o.“, Petra Pospíšilová, Simona Merhoutová a Filip Holík. Ostatní žáci pracující ve firmách byli skvělou oporou.

Bojovali jsme, co se dalo a vyplatilo se. Firma „FF Zdravej kancl, s. r. o.“ získala opět prvenství  v hlavní kategorii nejlepší stánek a druhou příčku za soutěž vizitek.

V březnu nás čeká již 26. ročník mezinárodního veletrhu fiktivních firem v Praze. Tohoto se účastní pouze jedna naše firma, a to „FF Zdravej kancl, s. r. o.“ Chtěli bychom zabodovat, ale velká konkurence je pro nás trochu děsivá. Držte nám palce, budeme to potřebovat.

Foto

Ing. Radmila Hovorková

Vánoční trhy - Regensburg

Dne 2. 12. 2019 jsme jako každý rok vyrazili na vánoční trhy, tentokrát do bavorského města Regensburgu, poznat a užít si jeho vánoční atmosféru. Cesta autobusem byla zábavná a rychle nám uběhla za zpěvu vánočních písní a to jak českých, německých tak i anglických. Ze čtyř možných míst jsme si vybrali vánoční trh na náměstí Am Neupfarrplatz nedaleko Katedrály sv. Petra, kdy jsme mohli zároveň cestou poznat a přejít nejstarší kamenný most v Evropě - die Steinerne Brücke. Regensburgské vánoční trhy na námi vybraném náměstí patří sice mezi menší, ale svou atmosférou a pestrou skladbou stánků splnily naše očekávání. K tomu nám přálo i slunečné počasí, které jsme využili k procházce městem. Exkurzí jsme zakončili návštěvou nákupního centra Regensburg Arcaden, kde si žáci mohli nakoupit dárky. 

Foto

Mgr. Anca Eliášová

Olympiáda v českém jazyce

Dne 22. listopadu se konalo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Do lavic zasedlo 15 žáků, zástupců všech tříd maturitních oborů naší školy.

Úkoly jsou tradičně dvojí – gramatické a slohový. Gramatická část vyžadovala dobrou znalost významu slov a slovesných vazeb, ve slohu měli žáci prokázat, že dokáží vnímat krásy podzimní přírody.

Všech 15 olympioniků se zhostilo úkolů úspěšně. Do okresního kola, které se bude konat v lednu 2020 na místním gymnáziu, postupují dvě žákyně s nejvyšším počtem bodů, tedy Ivana Košťálová (4. B) a Alžběta Švecová (4. A). Gratulujeme a držíme palce.

Mgr. Jitka Jašková

Den otevřených dveří 30. 11. 2019

Začal čas adventní a naše škola otevřela své brány zájemcům o studium.

Úderem 9. hodiny začali proudit návštěvníci a jejich počet se stále zvyšoval. Pomyslnou branou prošlo bezmála 150 lidí. Budoucí žáci, doprovázeni často svými rodiči, absolvovali úvodní prezentaci a poté komentovanou prohlídku celé školy.

Poděkování patří našim žákům, kteří jak mluveným slovem, tak praktickými ukázkami zaujali budoucí žáky. Dále všem pedagogům, kteří se podíleli na této akci. Vydali doslova heroický výkon. A v neposlední řadě děkujeme všem zájemcům o studium a věříme, že je tento zájem neopustí do doby, kdy budou odevzdávat přihlášky na střední školy.

Foto

Ing. Radmila Hovorková

Veletrh FF v Mostě

Třikrát sláva!

Hned třikrát jsme se radovali z vítězství na regionálním veletrhu fiktivních firem v Mostě. Poprvé za fungování fiktivních firem školy jsme pokořili rekord v počtu získaných ocenění. Na tomto úžasném výsledku se podíleli žáci 3. B oboru Masér sportovní a rekondiční s fiktivní firmou „Zdravej kancl, s. r. o.“. Tu reprezentovali Petra Pospíšilová, Simona Merhoutová, Bára Josífková a David Brütting. Získali prvenství v kategorii „stánek a obchodování“, „nejlepší slogan“ a třetí příčku za „nejlepší elektronickou prezentaci“. Všem patří velký dík.

Jako pozorovatelé se veletrhu zúčastnili také žáci 2. B oboru Masér ve zdravotnictví aby získali cenné zkušenosti k prezentaci své firmy Masáže Petr Klíč. V lednu 2020 na veletrhu v Sokolově již budou soutěžit také oni.

Foto

Ing. Radmila Hovorková, učitelka FF

Konference v KC Svoboda

Konference v KC Svoboda Dne 10. 10. 2019 se studenti zdravotnického a sociálního oboru naší školy sešli společně s odbornými pracovníky v KC Svoboda na konferenci, jejímž tématem byla „Zdravotní a návazná péče o pacienty v Chebu a okolí". Účastníci si vyslechli velmi pestré příspěvky, zaměřující se na lokální dostupnost zdravotně-sociálních služeb v našem regionu. Mimo jiné zde vystoupili i studenti 3. ročníku oboru Zdravotnický asistent s prezentací na téma výsledky dotazníkového šetření kvality péče v KKN Cheb. Velmi emotivní a zajímavé bylo vystoupení herce Jana Potměšila, který se po krátkém tematickém kulturním programu rozhovořil o svém životním příběhu. Věřím, že po skončení této akce všichni zúčastnění odcházeli s nově nabytými znalostmi a optimisticky naladěni. Děkujeme hlavnímu organizátorovi, otci Metodějovi, pravoslavnému duchovnímu a nemocničnímu kaplanovi v jedné osobě, za tento zážitek.

Mgr. Radka Hallová