Novinky

Halloween

Halloween jsme tento rok spojili s Dušičkami a slavili ho 2. listopadu. Moc jsme si tento den užili. Fotky jsou k dispozici v přiloženém odkazu.

Foto

Mgr. Anca Eliášová

Cesta za zdravím

Dne 21. října v rámci spolupráce s Gymnáziem Cheb proběhla na naší škole a před Ekonomickou fakultou ZČU v Chebu Cesta za zdravím. Ačkoli nebyly vhodné povětrnostní ani epidemiologické podmínky, naši školu a mobilní zdravotnické zařízení navštívilo přibližně 500 žáků ze základních a středních škol.

Akce proběhla za finanční podpory města Cheb a Karlovarského kraje.

Foto

Mgr. Hana Kolditzová

Akce Aš

Dne 29.9.2021 se studentky 3. ročníku SZŠ a VOŠ Cheb zúčastnily akce Den seniorů v Aši. Akce se konala pod záštitou Hejtmana Karlovarského Kraje, kde si senioři mohli poslechnout písně zpěváka Pavla Nováka, vidět vystoupení ZUŠ Aš a v neposlední řadě si mohli nechat změřit krevní tlak, hladinu cukru v krvi a vyzkoušet správnou techniku mytí rukou pod kontrolou UV lampy. Senioři měli o malou kontrolu svého zdravotního stavu velký zájem, studentky byly velmi aktivní a vstřícné a celá akce proběhla ve velmi příjemné atmosféře. Děkuji tímto studentkám Händleinové Kristýně, Korešové Barboře, Landrgottové Marii a Pospíšilové Ivaně za skvělou spolupráci.

Foto

Mgr. Dana Muzslaiová

VÝSTAVA STŘEDNÍCH ŠKOL KARLOVARSKÉHO KRAJE

Dne 30. září 2021 se po roční odmlce konala výstava středních škol Karlovarského kraje na ISŠ v Chebu. Z Chebu a okolí se sjeli žáci především z 9., ale i 8. tříd ZŠ aby si prohlédly nabídku jednotlivých středních škol, což by jim mohlo pomoci v rozhodování o své příští profesní budoucnosti. Naší školu prezentovali žáci 2. a 3. ročníku Berenika Selberová, Dominika Žáková, Daniel Duzbaba ze 3. ročníku oboru Masér ve zdravotnictví a Sociální činnost a Lucie Horáková z 2. ročníku oboru Praktická sestra. Propagovali jsme školu, která má perspektivu, kde se kombinuje teorie s praxí a možností navazujícího studia. Absolventi mají vynikající uplatnění na trhu práce a vykonávají profesi, která je o pečování o člověka a lidském kontaktu.

Foto

Ing. Radmila Hovorková

Motivační den 1.OŠ

Ve čtvrtek jsme se všichni sešli na domově mládeže, kde pro nás byl připraven bohatý program. Po povinném testování na nás čekaly připravené hry, jejichž hlavním cílem bylo lépe se poznat. Protože nám počasí přálo, mohly se další aktivity již odehrávat venku na zahradě. Zahráli jsme si např. hry Klubko, Gordický uzel, Jazykolamy, Na třetího apod.  Po obědě mezi nás dorazila školní metodička prevence Mgr. Slavíková, která se věnovala posilování příznivého klimatu ve třídě. Všichni na závěr obdrželi sladkou odměnu a příjemně strávený den jsme společně zakončili opékáním buřtů u táborového ohně. Věřím, že jsme si motivační den všichni moc užili, a ráda bych poděkovala všem, kteří se do jeho přípravy a realizace aktivně zapojili. 

Foto 

Mgr. Radka Hallová

Základní kurz Konceptu Bazální stimulace.

O víkendu 12. - 13. 6. 2021 proběhl na naší škole  Základní kurz Konceptu Bazální stimulace. Určen byl pro učitelky odborných předmětů všech studijních oborů, které na naší škole vzděláváme.
Užily jsme si krásné dva dny, které nás obohatily o spoustu nových poznatků a sebezkušenostních cvičení. Ještě jednou děkujeme naší skvělé lektorce Veronice Doksanové Ječné za perfektně připravený seminář. 

Mgr. Radka Hallová