Novinky

Základní kurz Konceptu Bazální stimulace.

O víkendu 12. - 13. 6. 2021 proběhl na naší škole  Základní kurz Konceptu Bazální stimulace. Určen byl pro učitelky odborných předmětů všech studijních oborů, které na naší škole vzděláváme.
Užily jsme si krásné dva dny, které nás obohatily o spoustu nových poznatků a sebezkušenostních cvičení. Ještě jednou děkujeme naší skvělé lektorce Veronice Doksanové Ječné za perfektně připravený seminář. 

Mgr. Radka Hallová

 

Žáci chebské zdrávky opět v první linii

V dnešní nelehké době, kdy se studenti potýkají s distanční výukou a závěrečné ročníky středních škol se intenzivně připravují na úspěšné složení maturitních a závěrečných zkoušek, si žáci Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy v Chebu dobrovolně přidali další nelehkou povinnost. Navázali tak na své bývalé spolužáky minulého 4. ročníku, kteří na jaře 2020 stáli v nemocnici tváří v tvář tenkrát ještě zcela neznámé infekci. K dnešnímu datu již pomáhá v tzv. první linii 20 žáků 4. ročníku a 2 žákyně 3. ročníku oboru Zdravotnický asistent (Praktická sestra). Zapojili se do pracovního procesu v nemocnicích v Chebu, Sokolově, Mariánských Lázních a Ostrově. Tato záslužná činnost se každým dnem rozrůstá a stále další žáci reagují na výzvy nemocnic ohledně výpomoci v pandemickém stavu. Pedagogové školy a jistě i rodiče těchto dobrovolníků jsou na ně patřičně hrdí. Vážíme si jejich pomoci, přejeme jim zdraví a věříme, že si z této aktivity odnesou do života nejenom dobrý pocit, ale i bohaté odborné zkušenosti. Společně musíme věřit, že období pandemie brzy skončí a žáci se budou moci v klidu připravovat k maturitním zkouškám.  

Mgr. Zdeněk Hrkal, ředitel školy

Závěrečné zkoušky 3. OŠ

V období měsíce června proběhly závěrečné zkoušky třetího ročníku oboru Ošetřovatel. Žáci museli absolvovat část praktickou, písemnou a ústní. Vesměs všichni se k překvapení všech výborně připravili, o čemž svědčí, že 6 žáků prospělo s vyznamenáním.

Všechny části zkoušek probíhaly v příjemné atmosféře i s ohledem na pandemickou situaci, která to nám všem trochu zkomplikovala. Ale žáci se s tím se ctí vyrovnali a nyní již absolventům školy upřímně gratulujeme.

Následné předávání výučních listů se konalo v krásné Klášterní zahradě. Tímto závěrečným aktem se absolventi rozloučili se školou a jejich kroky budou teď směřovat buď k dalšímu vzdělávání, nebo do pracovního procesu.

Hodně štěstí.

Foto 

Mgr. Lenka Píbilová, třídní učitelka

Volejbalový turnaj

V pátek 19. června se uskutečnil tradiční volejbalový turnaj učitelů chebských škol, který pořádají vždy v červnu 3. ZŠ a 6. ZŠ. Sestavili jsme tým, do kterého jsme přizvali i rodinné příslušníky, a v rozpálené tělocvičně 3. ZŠ jsme získali v konkurenci dalších sedmi škol 8. místo.

Mgr. Renata Šalátová

 

Energie fiktivní firmě Zdravému kanclu neubývá

V březnu nám byl ohledně pandemie odepřen Mezinárodní veletrh FF v Praze, ale šikovní pedagogové z Metropolitní univerzity v Praze připravili veletrh online formou živé prezentace. Nejdříve jsme váhali s účastí, ale soutěživý Filip Holík se spolužačkou Bárou Josífkovou z 3. B oboru Masér sportovní a rekondiční, se rozhodli, že do toho půjdou. A udělali dobře.

Soutěž probíhala ve dvou disciplínách. Bojovalo se o nejlepší reklamní leták, kde jsme získali pomyslné zlato a nejlepší živou prezentaci firmy. Skvělou obhajobou žáci dosáhli na třetí příčku, čímž jsme se stali třetí nejlepší firmou ze všech zúčastněných z České republiky a Slovenska.

Velice děkuji Filipovi a Báře, že si udělali čas, přišli do školy, řádně se připravili a zvítězili.

Video

Ing. Radmila Hovorková

Vítězné tažení fiktivní firmy pokračuje

S novým směrem se fiktivní firma „ZDRAVEJ KANCL, s.r.o.“ v letošním školním roce umístila na prvních příčkách ve všech soutěžích, kterých se zúčastnila. Bez rušivých vlivů se dopracovala k úplné dokonalosti. Poslední vítěznou tečku udělala účast v celorepublikové soutěži o nejlepší slogan a vizitku. Jediným mráčkem pro ni bylo zrušení mezinárodního veletrhu v Praze kvůli pandemii.

Všem zúčastněným ze třídy 3. B oboru Masér sportovní a rekondiční patří obrovský dík a uznání, vždyť v tak velké konkurenci FF ze všech odborných škol zaměřených na ekonomiku a podnikání je tento výsledek naší školy hodný obdivu.

Dík patří samozřejmě i druhé FF „MASÁŽE PETR KLÍČ“, která si také po celý školní rok vůbec nevedla špatně.

Ing. Radmila Hovorková