Přihlašování k jarnímu termínu MZ 2021/2022

Termín pro podání přihlášky k jarnímu termínu maturitní zkoušky je do konce listopadu, resp. do 1. 12. 2021.

Pokud žák žádá o přizpůsobení podmínek zkoušky, musí k přihlášce přiložit doporučení školského poradenského zařízení.

 

Přihláška k maturitní zkoušce.

Maturitní zpravodaj.

 

Mgr. Jitka Jašková, 16. 11. 2021