Důležité upozornění pro žáky opakující didaktické testy MZ

  1. Pokud žák do r. 2020 vykonal úspěšně celou společnou část maturitní zkoušky, je hodnocen „po staru“ (CJL - český jazyk a literatura a CIJ - cizí jazyk jako komplexní zkoušky, tj. 1 známka z 3 dílčích zkoušek – didaktický test - DT + písemná práce PP + ústní zkouška ÚZ). Pokud již před rokem 2020 psal písemnou práci a uspěl v ní, již ji psát nebude, koná jen ty dílčí zkoušky, u nichž neuspěl.
  1. Pokud žák v r. 2020 konal neúspěšně didaktický test (z CJL nebo CIJ) a opakuje ho, bude v hodnocení uvedeno pouze uspěl/neuspěl. Nekonání písemné práce (z CJL a CIJ) platilo pouze pro rok 2020, proto žák, který koná opravnou zkoušku z DT, bude psát i písemnou práci (z CJL, event. z CIJ).

Mgr. Jitka Jašková, 25. 11. 2020