Adopce na dálku - 4. B

Nawang

Zatímco nám se do školy často nechce a musíme se doslova přemáhat, abychom tam šli, existují země, kde je tomu naopak!  Že nevěříte? O opaku vás přesvědčí náš, dnes už šestnáctiletý, tibetský mnich, kterého pravidelně už od prvního ročníku podporujeme.

I když se to zdá pro nás Evropany ve 21. století zcela nemožné, skutečně jsou ještě státy, ve kterých není dostupné zdravotnictví, natož vzdělávací systém. Právě mezi takové země patří i utlačovaný Tibet.  Tibet je jednou z materiálně nejchudších zemí světa, lidé tam takřka neznají peníze, většinou žijí z toho, co si sami vypěstují.

I přes tradiční zemědělství má více než polovina dětí jen jedno jídlo denně nebo méně. Není zde výjimkou, že zatímco děti by do školy chodily rády, rodiče je raději posílají na pole. Se školou jsou totiž spojeny nemalé náklady. Z našeho pohledu jde o pár korun, pro Tibeťany to bývá jmění, které nakonec rozhodne o tom, že se děti do škol vůbec nedostanou.

                Území Tibetu je navíc už více než 60 let kontrolováno čínskou vládou, která systematicky pracuje na zničení tibetských kulturních hodnot a tradic. Tibeťanům je násilně vnucována a podsouvána kultura čínská, ta tibetská má naopak zmizet ze světa.

Tibetská kultura je unikátní nejen svým jazykem a náboženstvím. Najdeme ji v tibetské hudbě, literatuře, umění a architektuře, stejně jako v oblékání nebo jídle. Vychází z historie a folklóru, úcty k životnímu prostředí, je plná festivalů a náboženských svátků. Nebo spíš byla.

Systém kulturních hodnot a tradic je totiž v Tibetu desítky let záměrně ničen a narušován. Na školách se nesmí vyučovat v tibetštině, víc než 60% tibetských dětí je negramotných. Školství se tak stalo jedním z hlavních nástrojů čínské vlády pro likvidaci původní kultury. Přes šest tisíc klášterů bylo zničeno hned v prvních letech okupace, další přežívají pod přísnou kontrolou čínských úřadů a počet mnichů v nich je striktně omezen. Ti se navíc musí povinně účastnit tzv. vlastenecké převýchovy. Ta zahrnuje výuku maoistické ideologie a nutí mnichy zříct se dalajlamy. Před každým větším klášterem stojí policejní stanice. Spisovatelé, učitelé, zpěváci, studenti, mniši, ekologičtí aktivisté – ti všichni se stali potenciální hrozbou pro komunistický režim a jsou vězněni, často bez spravedlivých soudů. V důsledku masivního přesidlování Číňanů do Tibetu se Tibeťané stali menšinou ve vlastní zemi. To je asi největší hrozba pro existenci tibetské kultury, náboženství a národní identity, protože zatímco počet Tibeťanů se odhaduje na 6 milionů, Číňanů je v Tibetu přes 7,5 milionu a jejich počet neustále vzrůstá. Současná situace v Tibetu je kritická. 

Právě z těchto důvodu jsme si jako třída zvolili podporu tibetského mnicha. Dnes už šestnáctiletý  Nawang Lotey  bydlí spolu s rodiči zemědělci a 3 sourozenci ve vesničce Komik v severoindickém údolí Spiti (stát Himáčalpradéš) u tibetských hranic - 4500 m.n.m. Jeho rodiče jsou na něj hrdí – zatímco sami jsou negramotní, Nawang se chodí vzdělávat do kláštera a má velkou touhu učit se. To vše by ale nemohl bez podpory kmotrů.

Obecně prospěšná společnost M.O.S.T. je organizace, která poskytuje možnost kmotrovství na dálku. Lidé z Česka se mohou stát kmotry stařečků nebo dětí různých věkových skupin, jimž se díky finanční podpoře otevírá cesta pro lepší život.

Nawangovým nejoblíbenějším školním předmětem je angličtina a v budoucnu by chtěl studovat buddhismus a mít stejné znalosti jako jeho učitel. Podle učitelů je to velmi bystrý a docela rozumný chlapec. Jeho nejoblíbenějším jídlem je vařená zelenina s rýží. Ve volném čase si rád poslechne vyprávění nebo přečte knihu.

Nawangovi můžeme 3x za rok napsat dopis a poslat prostřednictvím sdružení 1 balíček. Pravidelně nám na naše dopisy přicházejí odpovědi.

O kmotrovství jsme se dozvěděli od Mgr. Lenky Bednářové. Možnost někomu takto pomoci nás natolik nadchla, že už stačilo jen si vybrat, kam bude naše pomoc směřovat. A volba padla na Nawanga. Paní učitelka nám se vším kolem kmotrovství pomohla, patří jí velký dík.

 

Webové zdroje:

Web obecně prospěšné společnost  M.O.S.T., skrze kterou jsme kmotry Nawanga http://protibet.cz/

Web Amnesty International, mezinárodní humanitní organizace organizace, která se mimo jiné zaobírá Tibetskou problematikou  http://www.amnesty.cz/

Jakub Jestřáb, 4. B