Maturity a závěrečné zkoušky 2020/2021


 

Důležité upozornění pro žáky opakující didaktické testy MZ

  1. Pokud žák do r. 2020 vykonal úspěšně celou společnou část maturitní zkoušky, je hodnocen „po staru“ (CJL - český jazyk a literatura a CIJ - cizí jazyk jako komplexní zkoušky, tj. 1 známka z 3 dílčích zkoušek – didaktický test - DT + písemná práce PP + ústní zkouška ÚZ). Pokud již před rokem 2020 psal písemnou práci a uspěl v ní, již ji psát nebude, koná jen ty dílčí zkoušky, u nichž neuspěl.
  1. Pokud žák v r. 2020 konal neúspěšně didaktický test (z CJL nebo CIJ) a opakuje ho, bude v hodnocení uvedeno pouze uspěl/neuspěl. Nekonání písemné práce (z CJL a CIJ) platilo pouze pro rok 2020, proto žák, který koná opravnou zkoušku z DT, bude psát i písemnou práci (z CJL, event. z CIJ).

Mgr. Jitka Jašková, 25. 11. 2020

Konkrétní délka konání a rozsah textu písemné práce z českého jazyka a z cizího jazyka:

Písemná práce z českého jazyka a literatury

Písemnou prací z českého jazyka a literatury se rozumí vytvoření souvislého textu, jehož minimální rozsah je 250 slov. Písemná práce trvá nejméně 110 minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu.

Písemná práce z cizího jazyka

Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů v celkovém minimálním rozsahu 200 slov. Písemná práce trvá nejméně 60 minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník.

21.10.2020, RNDr. Jana Kabelková, zástupkyně ředitele