Informace pro žáky dálkového studia

Žáci třídy 4.DS zahajují studium 4. ročníku v pondělí  12.9. 2022 od 8:00hod.
Žáci třídy 2.DS zahajují studium 2. ročníku ve čtvrtek 15.9. 2022 od 8:00hod.


 

Zahájení výuky dálkového studia 3. i 5. ročník začíná ve školním roce 2023/24 v pondělí 11. 9. 2023

 

Mgr. Zdeněk Hrkal, ředitel školy, 29. června 2023


 

Aktuální oznámení ŠJ SZŠ a VOŠ Cheb

V pondělí a v úterý 24. a 25. 10. 2022 /před podzimními prázdninami 26. – 28. 10. 2022nebude školní kuchyně z technických důvodů v provozu.

Bude nutné si na tyto dny zajistit vlastní stravu. /Strava přihlášená na tyto dny, ve školní jídelně, bude všem strávníkům automaticky odhlášena/.

Děkujeme Vám za pochopení.                                                           

Tulisová, vedoucí stravovacího a ubytovacího zařízení, e-mail: tulisova@szsavoscheb.cz, 739 322 346

V Chebu 10. 10. 2022


 

Nabídka akreditovaných kurzů pro instruktory školního lyžování a instruktory školního snowboardingu

DVPP - lyžařské kurzy.

Mgr. Zdeněk Hrkal, ředitel školy, 7. listopadu 2023


 

Přihlašování k podzimnímu termínu maturitní zkoušky

Termín pro podání přihlášky k podzimnímu termínu maturitní zkoušky je do 25. 6. 2022. Editovatelnou přihlášku lze stáhnout buď ze stránek Cermatu, nebo ze stránek naší školy (záložka Maturity a závěrečné zkoušky).

Didaktické testy se budou konat od 1. do 6. 9. 2022 na spádové škole.

Pokud se žák hlásí k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury, musí do 30. 6. 2022 znovu odevzdat individuální seznam literárních děl, které si k ústní zkoušce vybral (formulář je taktéž na stránkách naší školy). Pokud seznam neodevzdá, bude u zkoušky losovat z PL ke všem dílům kánonu školy.  

Mgr. Jitka Jašková7. června 2021


 

Screeningové testování žáků ve škole

proběhne v rozsahu tří neinvazivních antigenních testů pro samoodběr první vyučovanou hodinu:
první test  ve středu 1. září, druhý test v pondělí 6. září a třetí test ve čtvrtek 9. září 2021 v učebně předepsané aktuálním rozvrhem hodin. Testování nepodstoupí žáci, kteří splní minimálně jednu z podmínek OTN (očkování, test, nemoc).
Žáci  jsou povinni si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorách zakrýt dýchací cesty ochranným prostředkem, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd (respirátor). Osoby s příznaky infekčního onemocnění nesmí do školy vstoupit.


 

Termíny opravných písemných závěrečných zkoušek  v září a v prosinci. 

Termíny a místo konání pro opravné písemné závěrečné zkoušky stanovil ředitel školy takto:

9.9. 2021 od 8:00 v budově SZŠ Cheb, 9. 12. 2021 od 8:00 v budově SZŠ Cheb

Uchazeč oznámí řediteli školy písemně, ve kterém termínu chce opravnou zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky.

Mgr. Zdeněk Hrkal, ředitel školy, 8. července 2021


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Seznam přijatých uchazečů - 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/23 studijní obor 53-41-H/01 Ošetřovatel.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/23 studijní obor 53-41-H/01 Ošetřovatel.

Seznam přijatých uchazečů - 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/23 studijní obor 53341M03 Praktická sestra.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/23 studijní obor 53341M03 Praktická sestra.

Seznam přijatých uchazečů - 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/23 studijní obor 7541M001 Sociální činnost.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/23 studijní obor 7541M001 Sociální činnost.

Seznam přijatých uchazečů - 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/23 studijní obor 5341M04 Masér ve zdravotnictví.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/23 studijní obor 5341M04 Masér ve zdravotnictví.

RNDr. Jana Kabelková, zástupkyně ředitele 22. dubna 2022