Na základě rozhodnutí ministra zdravotnictví jsou od 10.9.2020

povinné roušky ve vnitřních prostorách školy včetně učeben v celé ČR!

Mgr. Zdeněk Hrkal, 10. září 2020 (aktualizace 18. září 2020)


 

 

Výdejní doba obědů ve školní jídelně SZŠ a VOŠ Cheb

  • pro žáky a zaměstnance SZŠ a VOŠ Cheb: 11:30 - 13:45 hod
  • pro žáky a zaměstnance ostatních škol a zařízení (gymnázium, SVCHŠ, …): 13:50 - 14:10 hod

Bc. Zdeňka Tulisová, VSUZ, 2. září 2020


 

Přihlašování k podzimnímu termínu MZ

Termín pro podání přihlášky k opravné nebo náhradní zkoušce je pro podzimní zkušební období v r. 2020 do 25. 7. 2020.

Pokud se žák hlásí k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury, musí do 25. 7. 2020 odevzdat také individuální seznam literárních děl. Pokud seznam neodevzdá, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům kánonu školy.

Vzhledem k tomu, že termín podání přihlášky spadá do prázdnin a dovolených, prosím o dodání přihlášky do 3. 7. 2020.

Děkuji, Mgr. Jitka Jašková