Zajištění prázdninového provozu - úřední hodiny: středa 8:00 - 11:00  12:30 - 14:30 

 

Přihlašování k podzimnímu termínu MZ

Termín pro podání přihlášky k opravné nebo náhradní zkoušce je pro podzimní zkušební období v r. 2020 do 25. 7. 2020.

Pokud se žák hlásí k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury, musí do 25. 7. 2020 odevzdat také individuální seznam literárních děl. Pokud seznam neodevzdá, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům kánonu školy.

Vzhledem k tomu, že termín podání přihlášky spadá do prázdnin a dovolených, prosím o dodání přihlášky do 3. 7. 2020.

Děkuji, Mgr. Jitka Jašková