Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám jsou zrušeny.

 

Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k uzavření škol.

Opatření Ministerstva zdravotnictví zakazuje osobní přítomnost při vzdělávání nebo studiu.

Opatření se týká všech žáků a studentů naší školy včetně dálkové formy vzdělávání.

Úkoly žákům a studentům jsou učiteli předávány přes "Katedru".

Netýká se osobní přítomnosti zaměstnanců ve školách a školských zařízení.

Opatření platí do odvolání.

Informace o dalších opatřeních budou žákům předávány Školou on line "Katedrou" a na webových stránkách školy.  

Oznámení školní jídelny

V době uzavření středních a vyšších odborných škol od 11. 3. 2020 do odvolání se ve školní jídelně SZŠ a VOŠ Cheb nevaří. Obědy jsou všem strávníkům odhlášeny. Sledujte webové stránky školy.

Bc. Zdeňka Tulisová , VSUZ