Informace pro dálkové studium.

Výuka dálkové formy studia:

výuka 1. a 4. ročníku dálkového studia bude zahájena  v pondělí dne 9. 9. 2019 od 8:00.

Mgr. Zlatka Bobríková, vedoucí učitelka odborných předmětů