Informace k PP a DT v podzimním termínu MZ

Těm, kteří se přihlásili k podzimnímu termínu MZ, byly mailem zaslány pozvánky ke konání didaktických testů a písemných prací. Pozvánku a s ní i občanský průkaz je nutno přinést ke zkoušce. Pokud si žák pozvánku nemůže vytisknout, vyzvedne si ji v sekretariátu SZŠaVOŠ Cheb.

Mgr. Jitka Jašková