Prázdninový provoz: středa 9:00 - 11:00 12:00 - 15:00   

Přihlašování k podzimnímu termínu maturitní zkoušky

K podzimnímu termínu maturitní zkoušky podává žák přihlášku do 25. června 2019. Pokud bude žák konat i ústní zkoušku z českého jazyka, odevzdá do 30. června 2019 individuální seznam 20 literárních děl. Neodevzdá-li tento seznam, losuje u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům školního seznamu literárních děl. Přihlášky i seznam lze odevzdat v sekretariátu školy.

3. 5. 2019 - Mgr. Jitka Jašková