Důležité sdělení pro žáky základní školy a jejich zákonné zástupce!

V současné době je obrovský nedostatek pracovníků ve zdravotnictví. Karlovarský kraj, Karlovarská krajská nemocnice a. s. a Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb se rozhodly poskytnout žákům stipendia, náborové příspěvky a navýšit počty žáků v budoucích třídách prvního ročníku.

Schválená jsou motivační, prospěchová stipendia a příspěvky na ubytování v Domově mládeže při SZŠ a VOŠ Cheb pro žáky, kteří se vzdělávají v oboru zdravotnický asistent. Výše těchto podpor může dosáhnout až 2000 Kč měsíčně i o prázdninách. Pro absolventy jsou připraveny náborové příspěvky a finanční podpora při dalším vzdělávání.

Ředitel SZŠ a VOŠ Cheb zároveň informuje o možnosti přestupu na SZŠ v Chebu z jiné střední školy. Bližší informace Vám poskytne na telefonním čísle 608 155 920.

Neváhejte, využijte této nabídky perspektivního povolání a staňte členy zdravotnického týmu!


Mgr. Zdeněk Hrkal, ředitel SZŠ a VOŠ Cheb