Informace k provozu škol a školských zařízení od 11. ledna 2021

- výuka na středních školách probíhá distančním způsobem
- prezenční výuka je povolena u praktického vyučování žáků zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb

Mgr. Zdeněk Hrkal, ředitel školy, 8. ledna 2021


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Informace k provozu škol a školských zařízení do 10. ledna 2021

- výuka na středních školách probíhá distančním způsobem
- prezenční výuka je povolena u praktického vyučování žáků zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb

RNDr. Jana Kabelková, statutární zástupkyně ředitele, 30. prosince 2020


 

Upozornění ŠJ SZŠ a VOŠ Cheb

Od 4. 1. 2021 v době distanční výuky je školní jídelna - výdejna zavřená. Obědy budou dováženy v boxech od 5. 1. 2021 v době od 11.30 do 12.00 hod. na určená výdejní místa. Pouze pro žáky (na praxi) a zaměstnance přítomné ve škole. Ti si musí stravu na stravné dny přihlásit jedním z níže uvedených způsobů do 14.00hod. na následující den:

Vzhledem k  nástupu jen některých ročníků a skupin žáků na praxe, nebude strava přihlašována automaticky.

Děkuji za pochopení.

Bc. Zdeňka Tulisová - VSUZ, 30. prosince 2020


 

Na základě rozhodnutí ministra zdravotnictví jsou od 10.9.2020

povinné roušky ve vnitřních prostorách školy včetně učeben v celé ČR!

Mgr. Zdeněk Hrkal, 10. září 2020 (aktualizace 18. září 2020)


 

Důležité sdělení pro žáky základní školy a jejich zákonné zástupce!

V současné době je obrovský nedostatek pracovníků ve zdravotnictví. Karlovarský kraj, Karlovarská krajská nemocnice a. s. a Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb se rozhodly poskytnout žákům stipendia, náborové příspěvky a navýšit počty žáků v budoucích třídách prvního ročníku.

Schválená jsou motivační, prospěchová stipendia a příspěvky na ubytování v Domově mládeže při SZŠ a VOŠ Cheb pro žáky, kteří se vzdělávají v oboru zdravotnický asistent. Výše těchto podpor může dosáhnout až 2000 Kč měsíčně i o prázdninách. Pro absolventy jsou připraveny náborové příspěvky a finanční podpora při dalším vzdělávání.

Ředitel SZŠ a VOŠ Cheb zároveň informuje o možnosti přestupu na SZŠ v Chebu z jiné střední školy. Bližší informace Vám poskytne na telefonním čísle 608 155 920.

Neváhejte, využijte této nabídky perspektivního povolání a staňte členy zdravotnického týmu!


Mgr. Zdeněk Hrkal, ředitel SZŠ a VOŠ Cheb