Screeningové testování žáků ve škole

proběhne v rozsahu tří neinvazivních antigenních testů pro samoodběr první vyučovanou hodinu:
první test  ve středu 1. září, druhý test v pondělí 6. září a třetí test ve čtvrtek 9. září 2021 v učebně předepsané aktuálním rozvrhem hodin. Testování nepodstoupí žáci, kteří splní minimálně jednu z podmínek OTN (očkování, test, nemoc).
Žáci  jsou povinni si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorách zakrýt dýchací cesty ochranným prostředkem, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd (respirátor). Osoby s příznaky infekčního onemocnění nesmí do školy vstoupit.


 

Informace k výuce dálkového studia.

- Zahájení výuky dálkového studia 1. ročník je 9.9.2021 a dny výuky jsou čtvrtky.
- Zahájení výuky dálkového studia 3. ročník je 20. 9. 2021 a dny výuky jsou pondělky.
 

Mgr. Zdeněk Hrkal, ředitel školy, 18. srpna 2021


 

Termíny a místo konání ústní podzimní maturitní zkoušky

Termíny a místo konání ústní podzimní maturitní zkoušky stanovil ředitel školy takto:

7.9. 2021 od 8:00 v budově SZŠ a VOŠ  Cheb, p. o., Hradební 58/10 Cheb

Mgr. Zdeněk Hrkal, ředitel školy, 20. srpna 2021


 

Termíny opravných písemných závěrečných zkoušek  v září a v prosinci. 

Termíny a místo konání pro opravné písemné závěrečné zkoušky stanovil ředitel školy takto:

9.9. 2021 od 8:00 v budově SZŠ Cheb, 9. 12. 2021 od 8:00 v budově SZŠ Cheb

Uchazeč oznámí řediteli školy písemně, ve kterém termínu chce opravnou zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky.

Mgr. Zdeněk Hrkal, ředitel školy, 8. července 2021


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Důležité sdělení pro žáky základní školy a jejich zákonné zástupce!

V současné době je obrovský nedostatek pracovníků ve zdravotnictví. Karlovarský kraj, Karlovarská krajská nemocnice a. s. a Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb se rozhodly poskytnout žákům stipendia, náborové příspěvky a navýšit počty žáků v budoucích třídách prvního ročníku.

Schválená jsou motivační, prospěchová stipendia a příspěvky na ubytování v Domově mládeže při SZŠ a VOŠ Cheb pro žáky, kteří se vzdělávají v oboru zdravotnický asistent. Výše těchto podpor může dosáhnout až 2000 Kč měsíčně i o prázdninách. Pro absolventy jsou připraveny náborové příspěvky a finanční podpora při dalším vzdělávání.

Ředitel SZŠ a VOŠ Cheb zároveň informuje o možnosti přestupu na SZŠ v Chebu z jiné střední školy. Bližší informace Vám poskytne na telefonním čísle 608 155 920.

Neváhejte, využijte této nabídky perspektivního povolání a staňte členy zdravotnického týmu!


Mgr. Zdeněk Hrkal, ředitel SZŠ a VOŠ Cheb