Podzimní termín MZ

Přihlášky k podzimnímu termínu maturitní zkoušky žák podává do 25. 6. Pokud se žák hlásí k ústní zkoušce z českého jazyka, musí do 30. 6. (znovu!) odevzdat individuální seznam četby. Písemná část MZ se bude konat od 3. do 7. 9.

Přihláška

Mgr, Jitka Jašková, 24. 5. 2018