Důležité upozornění ŠJ SZŠ a VOŠ Cheb.

Od 14. 10. 2020 nebude stravování studentů. Odhlášení obědů proběhne automaticky!

Bc. Zdeňka Tulisová - VSUZ, 2. října 2020 (aktualizace 14. října 2020)


 

V návaznosti na usnesení vlády s účinností od 14. října 2020 do 1. listopadu (včetně) platí následující: U středních škol se zakazuje osobní přítomnost žáků ve školách. Zákaz osobní přítomnosti se vztahuje i na účast žáků  na praktickém vyučování, praktické vyučování bude probíhat distanční formou.

RNDr. Jana Kabelková, statutární zástupkyně ředitele, 13. října 2020


 

Na základě rozhodnutí ministra zdravotnictví jsou od 10.9.2020

povinné roušky ve vnitřních prostorách školy včetně učeben v celé ČR!

Mgr. Zdeněk Hrkal, 10. září 2020 (aktualizace 18. září 2020)


 

Informace o obnovení osobní přítomnosti ve škole a jejích podmínkách

Informace o obnovení osobní přítomnosti ve škole a jejích podmínkách

Usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je možné realizovat od 11. května 2020 přípravu žáků posledních ročníků středních škol, vyšších odborných škol a posledních ročníků konzervatoří na vykonání maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky a absolutoria v konzervatoři.


Podmínkou povolené osobní účasti je:

  • při prvním vstupu do školy předloží žák podepsané (u neplnoletých žáků zákonným zástupcem) Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s vymezením rizikových skupin stanovené MZČR
  • každý žák bude mít s sebou minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky, obor Masér sportovní a rekondiční ochranný štít k provádění masáží
  • žák je při osobní účasti ve škole povinen dodržovat hygienická pravidla, s kterými bude seznámen při zahájení konzultací, nedodržení těchto pravidel je důvodem k vyřazení žáka z přípravy

Čestné prohlážení ke stažení

Mgr. Zdeněk Hrkal, ředitel školy, 7. 5. 2020