Informace pro žáky dálkového studia

Žáci třídy 4.DS zahajují studium 4. ročníku v pondělí  12.9. 2022 od 8:00hod.
Žáci třídy 2.DS zahajují studium 2. ročníku ve čtvrtek 15.9. 2022 od 8:00hod.


 

Přihlašování k podzimnímu termínu maturitní zkoušky

Termín pro podání přihlášky k podzimnímu termínu maturitní zkoušky je do 25. 6. 2022. Editovatelnou přihlášku lze stáhnout buď ze stránek Cermatu, nebo ze stránek naší školy (záložka Maturity a závěrečné zkoušky).

Didaktické testy se budou konat od 1. do 6. 9. 2022 na spádové škole.

Pokud se žák hlásí k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury, musí do 30. 6. 2022 znovu odevzdat individuální seznam literárních děl, které si k ústní zkoušce vybral (formulář je taktéž na stránkách naší školy). Pokud seznam neodevzdá, bude u zkoušky losovat z PL ke všem dílům kánonu školy.  

Mgr. Jitka Jašková7. června 2021


 

Upozornění ŠJ a ŠJ v DM,  SZŠ a VOŠ Cheb

Vzhledem k nárůstu cen potravin a energií dochází, v souladu s Vyhláškou 107/2005 Sb. o školním stravování, ke zvýšení částek stravného za jedno jídlo o 2,- Kč, pro žáky a zaměstnance SZŠ a VOŠ Cheb, od 1. 2. 2022.

Žádáme Vás proto o navýšení SOUHLASU S INKASEM ve vaší bance nejdéle do 15. 2. 2022.

     - na měsíční částku 600, Kč za obědy ve školní jídelně.

     - na měsíční částku 2 400,-Kč za celodenní stravování a ubytování v DM.

Děkujeme za pochopení. 

Tulisová, vedoucí stravovacího a ubytovacího zařízení e-mail: tulisova@szsavoscheb.cz telefon: 739 322 346

V Chebu 28. 1. 2022


 

Oznámení Domova mládeže, SZŠ a VOŠ Cheb

Vzhledem k nárůstu cen energií a ostatních nákladů, spojených s ubytováním, dochází od 1. 3. 2022 ke zvýšení měsíčních poplatků  za ubytování v Domově mládeže při SZŠ a VOŠ v Chebu, Javorová 7.  

Poplatek za ubytování se zvyšuje z částky 820,-Kč na 900,-Kč měsíčně. Žádáme Vás proto o navýšení SOUHLASU S INKASEM ve vaší bance nejdéle do 15. 3. 2022- na měsíční limitní částku 2600,- Kč

za ubytování s celodenním stravováním v DM.

 

Děkujeme Vám za pochopení.                                                           

Tulisová, vedoucí stravovacího a ubytovacího zařízení, e-mail: tulisova@szsavoscheb.cz, 739 322 346

V Chebu 15. 2. 2022


 

Screeningové testování žáků ve škole

proběhne v rozsahu tří neinvazivních antigenních testů pro samoodběr první vyučovanou hodinu:
první test  ve středu 1. září, druhý test v pondělí 6. září a třetí test ve čtvrtek 9. září 2021 v učebně předepsané aktuálním rozvrhem hodin. Testování nepodstoupí žáci, kteří splní minimálně jednu z podmínek OTN (očkování, test, nemoc).
Žáci  jsou povinni si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorách zakrýt dýchací cesty ochranným prostředkem, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd (respirátor). Osoby s příznaky infekčního onemocnění nesmí do školy vstoupit.


 

Termíny opravných písemných závěrečných zkoušek  v září a v prosinci. 

Termíny a místo konání pro opravné písemné závěrečné zkoušky stanovil ředitel školy takto:

9.9. 2021 od 8:00 v budově SZŠ Cheb, 9. 12. 2021 od 8:00 v budově SZŠ Cheb

Uchazeč oznámí řediteli školy písemně, ve kterém termínu chce opravnou zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky.

Mgr. Zdeněk Hrkal, ředitel školy, 8. července 2021


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


UPOZORNĚNÍ NA ZVÝŠENÍ INKASNÍHO MINIMA NA 550,- Kč ve školní jídelně SZŠ a VOŠ Cheb, Javorová 7, 350 02 Cheb.

Vzhledem  k nárůstu cen potravin, dochází v souladu s Vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ke zvýšení částky stravného za jeden oběd o 2,- Kč. (z 24,- na 26,- Kč) od 1. 1. 2019.

Žádáme Vás proto o změnu Vašeho SOUHLASU S INKASEM, (jeho navýšení na uvedenou částku 550,- Kč.) ve Vaší bance.

Děkujeme za pochopení.

 

Bc. Zdeňka Tulisová, vedoucí stravování a ubytování

Střední zdravotnická škola
a vyšší odborná škola Cheb

Hradební 58/10

350 02 Cheb

IČO: 00669733

mob. tel.: 739322346

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.